Ledige stillinger

Vores arbejde handler om at forebygge og påvirke viden, holdning og adfærd. Det gør vi bl.a. gennem kommunikation, kampagner, pressearbejde, undervisning og rådgivning. Er du vores nye kollega?

Projektkoordinator til Rådet for Sikker Trafik


Vil du arbejde for færre dræbte og kvæstede unge i trafikken, er du initiativrig og tillidsvækkende og kan du lide at have gang i mange opgaver på en gang, så er det måske dig, vi leder efter.

Rådet for Sikker Trafik besøger hvert år ca. 1000 folkeskoler og erhvervsuddannelser landet over. Formålet er at sætte trafiksikkerhed på dagsordenen og nedbringe antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne unge i trafikken. Vi kalder det for Sikker Trafik LIVE. Skolebesøgene bliver gennemført af ca. 45 ambassadører, hvoraf hovedparten enten har et synligt, fysisk handikap eller har mistet en af deres nærmeste som følge af en trafikulykke. Sikker Trafik LIVE gør et stort indtryk på eleverne, der betyder, at de ændrer deres adfærd i en mere sikker retning og bliver mere opmærksomme på at passe på sig selv og deres nærmeste i trafikken.

Opgaven som projektkoordinator i Sikker Trafik LIVE omfatter hovedsageligt administrative driftsopgaver, som er helt afgørende for projektets succes.

Dine primære opgaver vil være:

 • Markedsføring af besøgene via mail, telefon, digitalt m.m.
 • Koordinering af besøgene, herunder kontakt til skoler og ambassadører
 • Daglig drift af projektets bookingsystem
 • Udarbejdelse af nyhedsbreve
 • Varetage aflønning af ambassadørerne
 • Sikre overblik over besøgstal, skoler mm.
 • Løbende kontakt til ambassadørerne. 

Du står for den daglige drift af projektet, hvad angår koordinering af besøg på grundskoler, produktions- og erhvervsskoler samt gymnasier. Du bliver en del af et team på fire personer, som blandt andet står for rekruttering og uddannelse af ambassadørerne samt tilrettelæggelsen af undervisningen målrettet de unge. Det overordnede ansvar for projektet varetages af en seniorprojektleder

Den rigtige kandidat:

 • er empatisk og kan rumme mennesker, der har oplevet den størst tænkelige, personlige tragedie
 • kan have gang i mange forskellige opgaver uden at miste overblik og humør og følger alle opgaver til dørs
 • arbejder struktureret og ansvarsbevidst og kan skabe gode relationer såvel internt som eksternt
 • er positiv, udadvendt og initiativrig

 

Søg Jobbet

Stillingen er en deltidsstilling (30 timer pr. uge) og er tidsbegrænset til 31. december 2017. Der må påregnes arbejde i 2-3 weekender om året.

Vi tilbyder:

 • En ambitiøs, kreativ og dynamisk arbejdsplads baseret på et solidt vidensgrundlag og med ønske om at engagere omverdenen i arbejdet med trafiksikkerhed.
 • Et hus med et godt kollegialt sammenhold, humor og mange smil.
 • En arbejdsplads der prioriterer samarbejde højt

Ansøgningsfrist:

Vi skal have din ansøgning senest den 7. december 2015. Vi holder samtaler løbende. Send din ansøgning og CV til job@sikkertrafik.dk.

 

Yderligere oplysninger:

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte seniorprojektleder Lars Olsen (lo@sikkertrafik.dk / tlf. 28 91 71 66) eller underdirektør Karina Petersen tlf. 4035 3976.

Læs mere om Rådet for Sikker Trafik og Sikker Trafik Live på www.sikkertrafik.dk

Dokumentationskonsulent til Rådet for Sikker Trafik


Rådet for Sikker Trafik søger en erfaren dokumentationskonsulent til research, analyse- og evalueringsopgaver

I Rådet for Sikker Trafik arbejder vi for at nedbringe antallet af dræbte og kvæstede i trafikken. Det gør vi blandt andet gennem undervisning til børn og unge, landsdækkende kampagner og rådgivning. Udgangspunktet for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde er dokumentation, analyser og statistikker, der sikrer, at vi tilrettelægger vores indsatser med størst mulig effekt. Vi leder efter en konsulent, der både skal arbejde tæt sammen med huset og eksterne interessenter.

Dine primære opgaver vil være:

 • Foretage og bearbejde udtræk fra forskellige databaser
 • Opdatere og udvikle Rådet for Sikker Trafiks faglige vidensgrundlag, herunder statistikker og analyser
 • Tilrettelægge og gennemføre analyseprojekter i samarbejde med eksterne leverandører
 • Formidle den nyeste nationale og internationale viden om forebyggelse af trafikulykker
 • Deltage i pilotprojekt med diverse samarbejdspartnere
 • Formidle dokumentations- og evalueringsresultater til interessenter og pressen
 • Rådgive og vejlede kollegaer vedr. test og evaluering af projekter
 • Projektstyring og -opfølgning, herunder overblik over tidsplaner, milepæle, budgetter og økonomi
 • Løbende afrapportering til projektledere, dokumentationschef og styregrupper. 

Den rigtige kandidat:

 • brænder for at forbedre trafiksikkerheden
 • er en ørn til databaseudtræk, statistik og beregninger
 • har den dokumentationsfaglige værktøjskasse i orden med kvalitative og kvantitative metoder
 • har erfaring fra analysebureau, rådgivende konsulentvirksomhed, forebyggelses- eller forskningsinstitution
 • har erfaring med evaluering og effektmåling
 • har interesse for ny teknologi og dens muligheder i trafikken
 • er engageret, nysgerrig, hjælpsom og opsøgende – og har en positiv tilgang til opgaverne
 • er god til at sammenfatte og formidle resultater i skrift, tale og visuelt
 • kan samarbejde og navigere i fællesskaber præget af mange interesser
 • har en relevant akademisk uddannelse og flere års erfaring.

Søg jobbet

Vi tilbyder:

 • En ambitiøs, kreativ og dynamisk arbejdsplads baseret på et solidt vidensgrundlag og med ønske om at engagere omverdenen i arbejdet med trafiksikkerhed
 • En arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder
 • Et hus med et godt kollegialt sammenhold, humor og mange smil
 • En arbejdsplads der prioriterer samarbejde højt.

Yderligere oplysninger:

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte dokumentationschef Jesper Sølund (JS@sikkertrafik.dk/ tlf. 21628362) eller udviklingschef Lise Heiner Schmidt tlf. 61269441

Ansøgningsfrist:

Vi skal have din ansøgning senest den 11. december 2015. Vi holder samtaler løbende.

Send en motiveret ansøgning og dit CV med evt. referencer og fortæl hvorfor vi skal ansætte netop dig. Send din ansøgning til job@sikkertrafik.dk og skriv ”Erfaren dokumentationskonsulent” i emnefeltet.

Rådet som arbejdsplads

Ledige stillinger: Rådet som arbejdsplads

I Rådet for Sikker Trafik har vi fokus på, at være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.

Som medarbejder på Rådet bliver du en del af en flok ildsjæle, der arbejder engageret og målrettet på at reducere antallet af tilskadekomne og dræbte i trafikken.

Vores værdier

Vi arbejder i et innovativt miljø, hvor der er plads til nye idéer og personlig udvikling, men vi lægger samtidig stor vægt på at have dokumentationen i orden.

Vi ønsker at være en troværdig samarbejdspartner, der formår at udvise empati og involvere alle vores interessenter i vores arbejde for trafiksikkerheden.

Vi har en uformel omgangstone og vores kommunikation og samarbejde bygger på gensidig tillid og åbenhed.

Sundt arbejdsmiljø

Vi ønsker at understøtte et sikkert, sundt og inspirerende arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og udvikler sig. Derfor er en del af vores personalegoder en sund frokostordning, en sundhedsforsikring, og vi bakker op om medarbejdernes deltagelse i bl.a. DHL stafetten.

Troværdige medarbejdere

Som medarbejder er det vigtigt, at du med din arbejdsindsats og kommunikation, såvel internt som eksternt, agere loyalt i forhold til Rådets værdier. Det forventes derfor, at du er troværdig i dine handlinger og udtalelser.

Vi forventer også, at du på en positiv måde, kan arbejde resultatorienteret og med fokus på et godt samarbejde, for at vi sammen kan nå vore mål. Endelig er det vigtigt, at du er dygtig til dit håndværk og fremstår professionel og kompetent, når du optræder på Rådets vegne i forskellige sammenhænge. 

Læs om Rådet For sikker Trafik