Medarbejdere

Rådet for Sikker Trafiks medarbejdere er en flok ildsjæle, der arbejder engageret og målrettet på at reducere antallet af tilskadekomne og dræbte i trafikken.

Ledelse

Mogens Kjærgaard Møller

Mogens Kjærgaard Møller

Direktør
Tlf.: 4036 7801
Mogens er direktør med overordnet ansvar for drift og udvikling af aktiviteterne i Rådet for Sikker Trafik.
Karina Petersen

Karina Petersen

Underdirektør
Tlf.: 4035 3976
Karina er underdirektør med ansvar for opgaver inden for ledelse, strategi og partnerskaber.

Jesper Sølund

Jesper Sølund

Dokumentationschef
Tlf.: 2162 8362
Jesper er dokumentationschef med overordnet ansvar for Rådets arbejde med dokumentation, prætest, analyser og evaluering.

Presse

Søren Ørsted Pedersen

Søren Ørsted Pedersen

Pressechef
Tlf.: 2232 7009
Søren er pressechef med ansvar for den daglige kontakt med pressen.
Pernille Skriver Lynglund

Pernille Skriver Lynglund

Kommunikationsmedarbejder
Tlf.: 41130039
Pernille er kommunikationsmedarbejder og varetager opgaver i forbindelse med presse og kampagner.

Projekter og kampagner

Michelle Laviolette

Michelle Laviolette

Seniorprojektleder
Tlf.: 2496 1144
Michelle er seniorprojektleder med ansvar for at udvikle og gennemføre indsatser målrettet spritkørsel og høj fart.
Liv Knoblauch Kofoed-Jensen

Liv Knoblauch Kofoed-Jensen

Seniorprojektleder
Tlf.: 2572 7110
Liv er seniorprojektleder med ansvar for at udvikle og gennemføre indsatser mod høj fart og højresvingsulykker.

Tina Valter Olsen

Tina Valter Olsen

Projektleder
Tlf.: 2561 9051
Tina er projektleder med ansvar for Trafiktræning samt for at udvikle og gennemføre indsatser overfor cyklister.
Pernille Ehlers

Pernille Ehlers

Specialkonsulent
Tlf.: 6170 4109
Pernille er specialkonsulent med ansvar for Rådets lovinformation. Hun er faglig konsulent på kampagner, strategier og indsatser og besvarer trafikfaglige spørgsmål fra borgere og pressen.


Lisbeth Sahl

Lisbeth Sahl

Seniorprojektleder
Tlf.: 4242 7027
Lisbeth er seniorprojektleder med ansvar for at udvikle og gennemføre indsatser mod uopmærksomhed i trafikken. Derudover har hun ansvar for indsatser overfor cyklister og virksomheder.
Maria Bryld Hansen

Maria Bryld Hansen

Projektleder
Tlf.: 2364 5548
Maria er projektleder med ansvar for Sikker Trafik + Erhverv - indsatser rettet mod at øge trafiksikkerheden i virksomheder. Derudover har hun, som projektleder, ansvaret for planlægning og eksekvering af Folkemødet15 samt medansvar for den nationale kampagneindsats mod spritkørsel.

Mai Bækdal Nielsen

Mai Bækdal Nielsen

Projektmedarbejder
Tlf.: 6012 5938
Mai er projektmedarbejder med ansvar for, at Rådets kampagner forankres lokalt i landets kommuner, og for løbende opdatering og vedligehold af Rådets hjemmeside.
Jonas Frithjof Bodin

Jonas Frithjof Bodin

Kampagnemedarbejder
Tlf.: 311 20823
Jonas er kampagnemedarbejder og varetager opgaver i forbindelse med kampagner, events og presse.


Maria Fisker Ringgaard

Maria Fisker Ringgaard

Konsulent (pt. på barsel)
Tlf.: 5115 1126
Maria er konsulent med ansvar for at udvikle indsatser målrettet børn, unge og forældre.

Undervisning

Gitte Aagaard

Gitte Aagaard

Seniorkonsulent
Tlf.: 2246 6969
Gitte er seniorkonsulent med ansvar for at udvikle og vedligeholde Rådets undervisningsmaterialer og indsatser i grundskolen
Jørgen Witt Christensen

Jørgen Witt Christensen

Seniorkonsulent
Tlf.: 4038 3916
Jørgen er seniorkonsulent i Sikker Trafik LIVE med ansvar for udskolingsambassadørerne.

Lars Olsen

Lars Olsen

Seniorprojektleder
Tlf.: 2891 7166
Lars er seniorprojektleder med ansvar for Sikker Trafik LIVE. Derudover har han ansvaret for kurser for knallertundervisere og for materialer til færdselsrelateret førstehjælp samt ansvar for referencegruppen med fokus på unge.
Petrea Overgaard Busck

Petrea Overgaard Busck

Konsulent
Petrea er konsulent med ansvar for markedsføring af rådets materialer til grundskolen og netværksmøder med rådets samarbejdspartnere - bl.a. politi, skoler og kommuner.


Rosa Nissen

Rosa Nissen

Projektleder
Tlf.: 3916 3941
Rosa er projektleder med ansvar for markedsføring af Rådets undervisningsmaterialer samt for udvikling og gennemførelse af skolestartskampagnen.
Tina Valter Olsen

Tina Valter Olsen

Projektleder
Tlf.: 2561 9051
Tina er projektleder med ansvar for Trafiktræning samt for at udvikle og gennemføre indsatser overfor cyklister.

Dokumentation

Jesper Sølund

Jesper Sølund

Dokumentationschef
Tlf.: 2162 8362
Jesper er dokumentationschef med overordnet ansvar for Rådets arbejde med dokumentation, prætest, analyser og evaluering.
Lise Heiner Schmidt

Lise Heiner Schmidt

Udviklingschef
Tlf.: 6126 9441
Lise er udviklingschef med ansvar for dokumentation, prætest, analyser og evaluering.

Kristine Dyhr Nielsen

Kristine Dyhr Nielsen

Studentermedhjælper
Kristine er studentermedhjælper.


Erhverv, Politi og kommune

Janne Gundersen

Janne Gundersen

Seniorkonsulent
Tlf.: 2445 5280
Janne er seniorkonsulent med ansvar for kommunikation til og rådgivning af kommuner, skoler og politi med fokus på sikker skoletrafik.
Ursula Friis

Ursula Friis

Seniorprojektleder
Tlf.: 2328 3931
Ursula er seniorprojektleder med ansvar for kommunikation, rådgivning og samarbejde med kommuner og politi.

Maria Bryld Hansen

Maria Bryld Hansen

Projektleder
Tlf.: 2364 5548
Maria er projektleder med ansvar for Sikker Trafik + Erhverv - indsatser rettet mod at øge trafiksikkerheden i virksomheder. Derudover har hun, som projektleder, ansvaret for planlægning og eksekvering af Folkemødet15 samt medansvar for den nationale kampagneindsats mod spritkørsel.


IT og grafisk

Stefan Lehm

Stefan Lehm

It-chef
Tlf.: 2421 8868
Stefan er it-chef med ansvar for at drifte og udvikle Rådets forretning og organisation. Han varetager også håndtering af leverandører, indkøb og drift af Rådets digitale platforme.
Jesper Felumb Conrad

Jesper Felumb Conrad

Digital konsulent
Tlf.: 3142 3007
Conrad er digital konsulent med fokus på at: Optimere Rådets tilstedeværelse på nettet - Øge Rådets medarbejderes digitale kompetencer (rådgive/undervise) - Øge inhouse udvikling og produktion af digitalt indhold

Mette Buhl Christoffersen

Mette Buhl Christoffersen

Studentermedhjælper
Tlf.: 2065 9487
Mette har som Social Media Manager fokus på optimering af Rådet For Sikker Trafiks tilstedeværelse på de sociale medier


Økonomi og administration

Tine Fibiger Nørfelt

Tine Fibiger Nørfelt

Økonomichef
Tlf.: 2496 1133
Tine er økonomichef med ansvar for Rådets budget, regnskab, bogholderi og løn.
Rosa Klargaard

Rosa Klargaard

Økonomikonsulent
Tlf.: 4030 3925
Rosa er økonomikonsulent med ansvar for opgaver inden for løn og økonomi.

Dorte Borg

Dorte Borg

Ekspeditionsmedarbejder
Tlf.: 3916 3928
Dorte er ekspeditionsmedarbejder med ansvar for vores webshop og bestilling af kampagnematerialer


Gitte Larsen

Gitte Larsen

Intern service
Tlf.: 3916 3948
Gitte arbejder med den interne service og har ansvar for kantine samt møder.

Læs om Rådet For sikker Trafik