Hvordan transporterer jeg en nyfødt baby i bilen?

 Oftest stillede spørgsmål til Rådet for Sikker Trafik: Hvordan transporterer jeg en nyfødt baby i bilen?

Det sikreste er en babystol, hvor babyen er placeret med ryggen til kørselsretningen. På den måde er der mindst risiko for skader på nakke og hals, hvis der sker en frontal kollision. Placér babystolen på bagsædet - eller på forsædet, hvis der ikke er airbag.

Læs mere om børn i bilen

Hvad kan mit barn i trafikken?

 Oftest stillede spørgsmål til Rådet for Sikker Trafik: Hvad kan mit barn i trafikken?

Det afhænger af både børns alder og evner, hvornår de kan håndtere forskellige trafiksituationer. Det er dig som forælder, der kan vurdere, hvad netop dit barn kan klare. Du skal både tage hensyn til, hvor meget I har trænet i trafikken sammen og hvordan trafikken er, der hvor I bor.

Få tommelfingerregler om børns evner i trafikken

Jeg har et spørgsmål vedr. Børnenes Trafikklub

Børnenes Trafikklub lukkede den 1. februar 2015. Du kan i stedet tilmelde dit barn til vores online Trafiktræningsforløb.

Hvor stor anhænger må jeg køre med B-kørekort?

 Oftest stillede spørgsmål til Rådet for Sikker Trafik: Hvor stor anhænger må jeg køre med B-kørekort?
  • Du må altid køre med en anhænger med en ”Tilladt Totalvægt” på op til 750 kg.
  • Du må køre med et vogntog bestående af bil og anhænger med en samlet ”Tilladt Totalvægt” på op til max 3.500 kg. 

Hvis anhængerens ”Tilladte totalvægt” overstiger bilens ”Koblingsvægt”, må anhængerens ”faktiske totalvægt” (dvs. det som anhænger og last vejer tilsammen) ikke overstige bilens ”Koblingsvægt”.

OBS. Hvis dit kørekort er fra før 1. maj 2009, er der undtagelser fra ovenstående.

Læs mere om reglerne for anhænger

 

Der er et farligt sted i trafikken. Hvad skal jeg gøre?

 Oftest stillede spørgsmål til Rådet for Sikker Trafik: Der er et farligt sted i trafikken. Hvad skal jeg gøre?

Kontakt teknisk forvaltning i din kommune og fortælle dem om problemet. Kommunen tager sammen med politiet stilling til, om kryds, skiltning, afstribning osv. kan ændres og hvordan. Hvis du synes, der bliver kørt for hurtigt på en bestemt vej, kan du kontakte det lokale politi.

Trafikken ved mit barns skole er farlig. Hvad kan jeg gøre?

 Oftest stillede spørgsmål til Rådet for Sikker Trafik: Trafikken ved mit barns skole er farlig. Hvad kan jeg gøre?

Hvis skolen ikke har en trafikpolitik, så hjælp skolen med at få lavet én. Kontakt skolelederen og/eller skolebestyrelsen. I en trafikpolitik kan skolen fx sætte regler for hvordan lærere, børn og forældre færdes i trafikken rundt om skolen og beskrive hvordan skole, kommune, politi, forældre mv. arbejder sammen om sikker trafik. Skolelederen/skolebestyrelsen kan også hjælpe med at tage kontakt til kommunen, hvis det handler om et specifikt, farligt sted på skolevejen. 

Læs mere om trafikpolitik på skoler

Hvorfor laver I ikke kampagner om, at man skal holde til højre eller om at cyklisterne skal køre ordentligt?

 Oftest stillede spørgsmål til Rådet for Sikker Trafik: Hvorfor laver I ikke kampagner om, at man skal holde til højre eller om at cyklisterne skal køre ordentligt?

Rådet for Sikker Trafiks kampagner og kommunikation sætter ind der, hvor der er flest liv at redde. 

Det betyder, at emner som for høj fart, spritkørsel og uopmærksomhed er de vigtigste i forhold til at forebygge ulykker. Hvis alle trafikanter overholdt hastighedsgrænserne, brugte sele og ingen kørte uopmærksomt eller med alkohol i blodet, ville der være markant færre dræbte og kvæstede i trafikken.

Derfor har Rådet for Sikker Trafik - i forlængelse af Færdselssikkerhedskommissionens anbefalinger - valgt først og fremmest at koncentrere kræfterne om de væsentligste ulykkesfaktorer.

Rådets midler rækker ikke til at udvikle kampagner om alle trafiksikkerhedsområder. Vi arbejder til gengæld tæt sammen med bl.a. skoler, kommuner, politi og virksomheder, og her det muligt at sætte fokus på relevante emner som f.eks. cyklistadfærd og højrekørsel ved hjælp af undervisning, rådgivning og trafikpolitikker.

Jeg har kørt for stærkt. Hvad får jeg i bøde?

 Oftest stillede spørgsmål til Rådet for Sikker Trafik: Jeg har kørt for stærkt. Hvad får jeg i bøde?

Jeg har en idé til at forebygge højresvingsulykker. Hvad skal jeg gøre?

 Oftest stillede spørgsmål til Rådet for Sikker Trafik: Jeg har en idé til at forebygge højresvingsulykker. Hvad skal jeg gøre?

Der er gennem de sidste år indsendt en lang række forslag til myndighederne til at forebygge højresvingsulykker. Alle forslagene er blevet gennemgået og vurderet i en rapport udarbejdet af Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Rigspolitiet. 

Så før du sender dit forslag ind, er det en god idé at du læser rapporten "Strategi for forebyggelse af højresvingsulykker mellem lastbil og cyklist".

Hvad er reglerne for knallertkørekort?

 Oftest stillede spørgsmål til Rådet for Sikker Trafik: Hvad er reglerne for knallertkørekort?

Hvis du er fyldt/fylder 18 år FØR den 19. januar 2013, behøver du ikke noget kørekort for at køre lille knallert (knallert 30). Hvis du er under 18 år, skal du tage knallertkørekort på Ungdomsskolen.

Læs mere om knallertkørekort

Kontakt os

 Oftest stillede spørgsmål til Rådet for Sikker Trafik: Kontakt os

Hvis du ikke har fundet svar på dit spørgsmål på vores hjemmeside, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 39 16 39 39 eller info@sikkertrafik.dk. Så hjælper vi dig med et svar.

Bliv sikker i trafikken